Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς!

Το μεταφραστικό γραφείο TRANSLATIO LINGUAE ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να παρέχει στους πελάτες αξιόπιστες επαγγελματικές μεταφράσεις. Έχοντας πλέον διανύσει αρκετά χρόνια στον τομέα της επαγγελματικής μετάφρασης, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε όχι μόνο οποιαδήποτε απλή μετάφραση, αλλά και μεγάλα πολύπλοκα μεταφραστικά έργα, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις από επαγγελματίες μεταφραστές, αλλά και ικανότητες διαχείρισης μεταφραστικού έργου.

Σε αντίθεση με όσους πιστεύουν πως η μετάφραση είναι κάτι απλό και εύκολο, και μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε που γνωρίζει μια ξένη γλώσσα, πρόκειται για μια πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί πολύ περισσότερα από την γνώση της γλώσσας. Οι μεταφραστές γενικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τις επιχειρήσεις. Βοηθούν στην ακριβή μετάδοση των πληροφοριών από τη μία γλώσσα στην άλλη σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.

Η ταχύτερη εξέλιξη του κλάδου της μετάφρασης πλέον έχει θέσει απαραίτητη μια νέα σειρά δεξιοτήτων των μεταφραστών που ενεργούν μέσα σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερων όγκων μετάφρασης με ταχύτερους χρόνους παράδοσης, αυστηρότερες απαιτήσεις προσαρμογής και διεθνείς ομάδες παραγωγής.

Οι μεταφραστές που εργάζονται για το γραφείο μας κατέχουν ακαδημαϊκούς τίτλους στη μετάφραση, διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, καθώς και γλωσσική επάρκεια σε επίπεδο μητρικής γλώσσας.

Επίσης, το γραφείο διαθέτει σύγχρονο λογισμικό, ειδικά σχεδιασμένο για τη διαχείριση πολύγλωσσου περιεχομένου και διαχείριση ορολογίας, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Ο σκοπός μας είναι, με εξατομικευμένη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση μέσω σωστών και αποτελεσματικών διαδικασιών, μετά την ολοκλήρωση ενός έργου να ικανοποιούνται απόλυτα οι προσδοκίες των πελατών.