Σπουδές στο εξωτερικό

Πολλοί μαθητές επιλέγουν τις σπουδές στο εξωτερικό για να αποκτήσουν το πτυχίο που επιθυμούν ή να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους μετά την απόκτηση πτυχίου στην Ελλάδα. Υπάρχει μια πληθώρα προγραμμάτων που καλύπτει όλους τους κλάδους των επιστημών. Τα κριτήρια εισδοχής διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, το κλάδο σπουδών, το πρόγραμμα και το πανεπιστήμιο. Επομένως η αναζήτηση σπουδών στο εξωτερικό είναι μια προσωπική διαδικασία που απαιτεί χρόνο και σωστή ενημέρωση.

Εμείς προσφέρουμε πληροφόρηση και στήριξη στην προετοιμασία του φακέλου σας και στην συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για εισαγωγή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα στο εξωτερικό. Στην πορεία έχουμε αναλάβει και διεκπεραιώσει με επιτυχία τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών σε πανεπιστήμια σε χώρες όπως Αγγλία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία*, Γερμανία, Δανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σουηδία, Τσεχία, Σερβία, Σλοβακία.

Τέλος, το γραφείο συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς, εκπαιδευτικούς εκπροσώπους χωρών του εξωτερικού ή απευθείας με πανεπιστήμια ώστε να παρέχει έγκυρες πληροφορίες για κάθε χώρα.

*Σπουδές στη Βουλγαρία
Το γραφείο μας συνεργάζεται απευθείας με όλα τα διαπιστευμένα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας και αναλαμβάνει εγγραφές σε αγγλόφωνα και βουλγαρόφωνα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα με χαμηλό κόστος σπουδών. Η μεταφράσεις των απαραίτητων δικαιολογητικών, που αναλαμβάνει το γραφείο μας, επικυρώνονται από το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας της Βουλγαρίας στην Αθήνα ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας και είναι αποδεκτές από όλα τα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή προγράμματος και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με το γραφείο.