Η μετάφραση είναι πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη πολλές παράμετροι. Κάθε κείμενο ή έγγραφο προς μετάφραση αποτελεί ένα μοναδικό έργο, το οποίο απαιτεί ανάλογη αντιμετώπιση, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς. Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μετάφρασης στους παρακάτω τομείς: 

Νομικές μεταφράσεις

Συμβόλαια, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Εμπορικά σήματα, Πνευματική ιδιοκτησία, Αστικό δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη Λογισμικού, Καταστατικά, Μισθώσεις, Νομοθεσία, Δίκαιο Ακινήτων, Εγγυήσεις κλπ. 

Οικονομικές μεταφράσεις

Λογιστική, Τραπεζική, Διοίκηση επιχειρήσεων,  Μάρκετινγκ και Δημόσιες σχέσεις, Εταιρική Διακυβέρνηση, Συστήματα ERP, Ασφάλειες, Οικονομικές καταστάσεις, Ισολογισμοί, Οικονομική Ανάλυση, Ανάλυση SWOT, Ελεγκτική, Φορολογία/Δασμοί, Εμπόριο.

Τεχνικές μεταφράσεις

Εμπορικός/Επαγγελματικός εξοπλισμός, Ψηφιακή απεικόνιση, Οικιακές συσκευές, Εγχειρίδια χρήσης, Βιομηχανικός εξοπλισμός, Παραγωγική διαδικασία, Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Μεταφορές κλπ.

Ιατρικές μεταφράσεις

Ιατρική/Επιστήμες υγείας – Ανατομία, Ανθρωπολογία, Βιολογία, Ιατρικές συσκευές, Περίθαλψη, Δημόσια Υγεία, Υγιεινή και Ασφάλεια, Ιατρικά ιστορικά, Ιατρικές γνωματεύσεις, Μελέτες κλπ. 

Τουρισμός & Φιλοξενία

Ξενοδοχεία & Εστίαση, Αξιοθέατα, Εκδηλώσεις, διάφορα είδη τουρισμού κλπ. 

Υποτιτλισμός ταινιών

Μετάφραση προφορικού λόγου οπτικοακουστικού υλικού και χρονισμός υπότιτλων.