Μεταφράσεις από επαγγελματίες μεταφραστές με εγγυημένη ακρίβεια!

Σύντομος χρόνος παράδοσης με εγγυημένη εμπιστευτικότητα

Memberships:

Δωρεάν Προσφορά

Χρειάζεστε άμεσα επαγγελματική μετάφραση?

Εστιάζουμε σε σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους!

=

Νομικές Μεταφράσεις

Αγωγές, δικόγραφα, αντίγραφα ποινικού μητρώου, συμβολαιογραφικές πράξεις, πληρεξούσια, συμβόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά …

=

Οικονομικές Μεταφράσεις

Οικονομικά έγγραφα, οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις, Ανάλυση SWOT, τραπεζικά έγγραφα, λογιστικά και φορολογικά έντυπα …

=

Ιατρικές Μεταφράσεις

Διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, ιατρικά ιστορικά, κλινικές μελέτες…
=

Τεχνικές μεταφράσεις

εγχειρίδια χρήσης, τεχνικές μελέτες, εκθέσεις, προσφορές, πιστοποιητικά συμμόρφωσης …
=

Μεταφράσεις Ιστοσελίδων

Μετάφραση ιστοσελίδων με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, καθώς και με δυνατότητα τοπικής προσαρμογής…

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

 • Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά
 • Ληξιαρχικές πράξεις
 • Πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες
 • Πανεπιστημιακά και σχολικά έγγραφα
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ, φορολογικά έγγραφα
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις
 • Δικαστικές αποφάσεις, αγωγές
 • Ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές γνωματεύσεις

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

 • Εταιρικά έγγραφα
 • Καταστατικά
 • Οικονομικές καταστάσεις
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Συμφωνητικά
 • Πληρεξούσια
 • Συμβόλαια
 • Κείμενα ιστοσελίδας

Γιατί να μας επιλέξετε

Είμαστε διαθέσιμοι για διάφορα μεταφραστικά έργα, μικρά και μεγάλα, εξετάζοντας πάντα όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες κατά τη διαδικασία της μετάφρασης, με γνώμονα την ποιότητα και τις προθεσμίες, διατηρώντας πάντα εξαιρετική επικοινωνία με τους πελάτες.

Συνδυάζουμε την επάρκεια των μεταφραστών μας με τα πιο σύγχρονα λογισμικά συστήματα μετάφρασης.
Σκοπός μας είναι, με εξατομικευμένη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση μέσω κατάλληλων και αποτελεσματικών διαδικασιών, μετά την ολοκλήρωση ενός έργου να ικανοποιούνται απόλυτα οι προσδοκίες των πελατών μας.

N

Ανταγωνιστικές τιμές

N

Καλή ποιότητα

N

Άριστη επικοινωνία

N

Έγκαιρη παράδοση

Έγκαιρη παράδοση

p
Επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος κι εμείς το γνωρίζουμε καλά αυτό, όλες οι μεταφράσεις μας παραδίδονται σύμφωνα με τον συμφωνηθέντα χρόνο παράδοσης.

Εγγύηση ποιότητας

p
Οι αξίες μας καθορίζουν την ευθύνη που έχουμε στους πελάτες μας. Με γνώμονα τον Κώδικα Δεοντολογίας των μεταφραστών δεσμευόμαστε για την άριστη επαγγελματική εκτέλεση οποιουδήποτε μεταφραστικού έργου.

Εμπιστευτικότητα

p
Τήρηση απόλυτης εχεμύθειας η οποία διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο για όλες τις πληροφορίες, που παρέχονται σε μας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.

Συμβουλευτική

p
Χρειάζεστε βοήθεια σε ό,τι αφορά
τα έγγραφα σας που προορίζονται για το εξωτερικό ή από το εξωτερικό για την Ελλάδα; Παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική αποκλειστικά για τους πελάτες του γραφείου.

Πώς να επιλέξω το σωστό μεταφραστικό γραφείο;

Όταν επιλέγετε έναν πάροχο υπηρεσιών μετάφρασης, σας συνιστούμε να δώσετε προσοχή στα εξής:

N
Επαγγελματική εμπειρία
N

Επαγγελματική επάρκεια των μεταφραστών – πιστοποιήσεις, συμμετοχές σε επαγγελματικές ενώσεις μεταφραστών. Εκτός από το ακαδημαϊκό υπόβαθρο που διαθέτουν με ειδίκευση στη ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, οι επαγγελματίες μεταφραστές παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια επιμόρφωσης και ενημερώνονται σε τακτική βάση για τις εξελίξεις στον τομέα της μετάφρασης.

N
Η ικανότητα του γραφείου στη διαχείριση έργου και η εξειδίκευση των μεταφραστών όταν πρόκειται για μετάφραση πολύ εξειδικευμένων κειμένων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.
N
Σχόλια πελατών
Είναι δυνατή η ανάθεση της μετάφρασης μέσω Διαδικτύου;

Ναι. Ως συνήθως, ο χρόνος απάντησης μας είναι πολύ σύντομος. Είτε αποφασίσετε να παραγγείλετε μεταφράσεις μέσω Διαδικτύου, είτε να επισκεφτείτε το γραφείο μας, θα προσπαθήσουμε να σας εξυπηρετήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Ποιές γλώσσες μετάφρασης υποστηρίζετε;

Παρακαλούμε ελέγξτε εάν ο γλωσσικός συνδυασμός που σας ενδιαφέρει βρίσκεται στην αναδυόμενη λίστα της φόρμας αίτησης προσφοράς. Εάν δεν υπάρχει εκεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ρωτήσετε. Μπορούμε να χειριστούμε πολλούς γλωσσικούς συνδυασμούς, γι’ αυτό θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να καλύψουμε τις ανάγκες σας.